Prvé slovenské stretnutie ľudí so sclerosis multiplex

DEŇ SLNEČNÍC

12. máj 2018

Bešeňová

Vyberte si prosím spôsob registrácie

Svetový deň sklerózy multiplex - Deň slnečníc

Prvá celosvetovo koordinovaná iniciatíva s cieľom zviditeľniť ľudí so sclerosis multiplex, bola odštartovaná MSIF 27. mája 2009. Je to posledná streda v mesiaci máj. MSIF vyhlásila WORLD MS DAY „ Svetový deň SM“ viac než 160 akciami v 51 krajinách sveta. Tento deň si kladie za cieľ byť dňom jednoty, sily a solidarity, kedy ľudia postihnutí sklerózou multiplex – s podporou zdravých ľudí - spoja sily, aby mali svojím pozitívnym prístupom množstvo energie v boji s SM. SZSM sa aj v roku 2018 pripojí k tejto celosvetovej iniciatíve a dňa 12. mája 2018 zorganizuje Prvé celoslovenské stretnutie ľudí so sclerosis multiplex, ich rodín, priateľov a sympatizantov pod názvom „Spolu môžeme viac ...“.

Garantom akcie SZSM je prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD., hlavný odborník pri MZ pre neurológiu a doc. MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD., predsedníčka Sekcie Sclerosis multiplex pri Slovenskej neurologickej spoločnosti.

Slovenský zväz sclerosis multiplex srdečne pozýva Vás – esemkárov, ale aj Vašich rodinných príslušníkov, osobných asistentov, priateľov a dobrovoľníkov, zdravotníckych pracovníkov… príďte spoločne prežiť výnimočný deň – plný informácií, stretnutí, pohybu a zábavy! V programe nebudú chýbať prednášky lekárov z oblasti neurológie, psychológie, srdcovo-cievnych chorôb, o stravovaní pri SM, na ktorých budete mať možnosť porozprávať sa o svojich problémoch pri liečbe SM. Budete si môcť správne zacvičiť pod dohľadom cvičiteľov, špecializujúcich sa na cvičenie pri dg. SM (joga, thaj-či). Pripravené budú sprievodné aktivity pre deti i dospelých, a samozrejme občerstvenie

Program

Informácie o ubytovaní

Ubytovanie poskytneme grátis jednému (esemkárovi), ktorý má preukaz ŤZP len jemu a jeho sprievodca platí plnú sumu za ubytovanie. Ten kto má ŤZP/S aj jednému jeho sprievodcovi, ktorí bývajú viac ako cca 30 km od Bešeňovej. Ostatní účastníci si za ubytovanie budú hradiť plnú sumu sami. Cena za 2 posteľovú izbu 70€ vrátane raňajok bez miestneho poplatku v sume 0,90€. Od miestneho poplatku je oslobodený účastník so ZŤP preukazom V cene ubytovania je vstup do Aquaparku v nedeľu. 13.05.2018. Sobota je vyhradená pre aktivity a prednášky. Vstup do Aquaparku v sobotu si ubytovaní hostia hradia individuálne.

Záväzné prihlášky na ubytovanie zasielajte najneskôr do 20. apríla 2018 e-mailom na szsm.slovakia@gmail.com alebo poštou na adresu: Jarmila Fajnorová, 094 22 Nižný Hrušov 258

Informácie ohľadom ubytovania na čísle 0918 636 623.

Hotel Bešeňová *** je situovaný priamo v areáli Vodného parku Bešeňová.

Navštíviť stránku hotela

Kontakty

Slovenský zväz sclerosis multiplex

A-medi management

Spolu môžeme

Partneri Dňa slnečníc 2018